Natuurlijk sterk gekweekte planten en bomen

Kwekerij

De planten uit onze kwekerij zijn te koop in ons eigen verkoopcentrum, bij andere particuliere verkooppunten, hoveniers, groothandels en collega-kwekerijen.

Onze tuinplantenkwekerij is verdeeld over twee locaties: een locatie waar we alle vollegrondproducten opkweken en een locatie voor containerteeltkwekerij. Bij containerteelt is de groei niet afhankelijk van weersomstandigheden en zorgt een computergestuurd systeem voor optimale groei en kwaliteit.

 Natuurlijk Sterker

Onze tuinplanten hebben het Natuurlijk Sterkerlabel. Dat betekent dat de planten gekweekt zijn zonder chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Daardoor zijn ze weerbaarder tegen ziekten en plagen en wordt het bodemleven niet aangetast. Natuurlijk sterk gekweekte planten zijn gezond, sterk en vitaal, slaan beter aan bij aanplant en hebben minder uitval.

Ons streven is een biologische kwekerij te worden. Daarom maken we nu al bewuste keuzes:

 • Verkorten van de nat-blad-periode
 • Bevorderen van de bodemstructuur (opbouw van de grond) en plek creëren voor natuurlijke vijanden
 • Ruimte voor onderbegroeiing voor kleine en grote vijanden tussen de planten
 • Gebruik van natuurlijke mineralen en plantversterkers
 • Gebruik van organische mest
 • Mechanische onkruidbestrijding

Een Tuinplantenkwekerij bedrijf van formaat

80.000m2 vollegrond kweek

200 verschillende soorten

5.000m2 containervelden in pot

Assortiment

Wij kweken ruim 160 verschillende soorten planten. Zónder chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Al deze planten kunt u kopen in ons verkoopcentrum of online op www.vooraluwgroen.nl

  Bomen

  Fruitbomen

  Haagplanten

  Heesters

  Bosplantsoen

  Coniferen

  Grassen/Heide

  Kleinfruit

  Klimplanten

  Rozen

  Vaste planten